Srdečne vítame pána Paula Wanga, predsedu spoločnosti C&W International Fabricators v Spojených štátoch, ktorý navštívi našu spoločnosť a bude usmerňovať našu prácu.

7. marca o 9:00 ráno prišli Paul Wang, predseda americkej spoločnosti C&W International Fabricators v sprievode Zhong Chenga, manažéra šanghajskej pobočky, do skupiny Cepai Group na návštevu a vyšetrovanie. Pán Liang Guihua, predseda skupiny Cepai, ho nadšene sprevádzal.

Od roku 2017 sa domáci a medzinárodný trh s ropnými strojovými zariadeniami zotavil a zvýšil sa aj dopyt po domácich ropných strojných zariadeniach, ventiloch a príslušenstve na zahraničných trhoch, čo Cepai Group tiež prinieslo nové príležitosti a výzvy. 

Príležitosť spočíva v narastajúcich objednávkach, zatiaľ čo výzva spočíva v potrebe neustáleho zlepšovania komplexnej sily spoločnosti, aby bolo možné vyrovnať sa s meniacim sa dopytom na trhu.

Predseda Wang v sprievode technického, kvalitného a výrobného manažmentu skupiny Cepai Group starostlivo navštívil a skontroloval celý proces od surovín po povrchovú úpravu, tepelné spracovanie, montáž a kontrolu. Zároveň venoval pozornosť každému detailnému spracovaniu v výrobný proces na zabezpečenie stopercentnej kvalifikácie výrobkov a príslušenstva.

Predseda Wang bol s celým procesom kontroly šťastný a spokojný. Plne dôveroval výrobným kapacitám a zabezpečovaniu kvality spoločnosti Cepai a prejavil ochotu nadviazať s nami dlhodobé partnerstvo. Cepai bude tiež čerešničkou na torte spojením so spoločnosťou C&W!


Čas zverejnenia: 18. september 2020