18. marca 2017 – Egyptský zákazník pán Khaled

Srdečne vítame egyptského klienta pána Khaleda a jeho partnerov na návšteve Cepai

Ráno 18. marca 2017 štyria egyptskí klienti, pán Khaled a pán hang, prišli na návštevu a inšpekciu na Západ v sprievode manažéra zahraničného obchodu Liang Yuexing..

V roku 2017 si naša spoločnosť zaradila predstavovanie talentov medzi svoje priority. Začiatkom roka naša spoločnosť prijala egyptského ventilového inžiniera pána Adama, aby bol zodpovedný za ventilovú technológiu spoločnosti a rozvoj trhu na Blízkom východe..Po určitom čase pán Adam plne pochopil kvalitu produktov a výrobnú silu našej spoločnosti a srdečne pozval egyptských klientov, aby navštívili Cepai.

Po jednodňovej návšteve a kontrole pán Khaled a jeho partneri veľmi chválili našu spoločnosť a vyjadrili ochotu nadviazať dlhodobé obchodné vzťahy s výkonnými ventilovými podnikmi v Číne a tiež ochotu dohodnúť sa na výrobe so spoločnosťou Cepai.

1
2
3

Čas odoslania: 10. novembra 2020