18. marca 2017 - egyptský zákazník pán Khaled

Srdečne vítame egyptského klienta pána Khaleda a jeho partnerov pri návšteve Cepai

Ráno 18. marca 2017 sa štyria egyptskí klienti, pán Khaled a pán, obesili na návšteve a inšpekcii na Západe v sprievode manažéra zahraničného obchodu Liang Yuexinga.

V roku 2017 prijala naša spoločnosť zavedenie talentov do prioritnej agendy. Na začiatku roka naša spoločnosť prijala egyptského ventilového inžiniera pána Adama, ktorý bude zodpovedný za technológiu ventilov spoločnosti a rozvoj trhu na Blízkom východe. . Po určitom čase pán Adam úplne pochopil kvalitu výrobkov a výrobnú silu našej spoločnosti a srdečne pozval egyptských klientov na návštevu Cepai.

Po jednodňovej návšteve a inšpekcii pán Khaled a jeho partneri veľmi ocenili našu spoločnosť a vyjadrili ochotu nadviazať dlhodobé obchodné vzťahy s výkonnými ventilovými podnikmi v Číne a tiež sú ochotní uzavrieť dohodu s Cepai o výrobe.

1
2
3

Čas zverejnenia: 10. novembra 2020